Ktherm

Výměna kapaliny solárního vytápěníNemrznoucí kapalina solárního systému

Solární kapaliny předávají teplo ze sluneční energie do spotřebiče solární energie. Ekologické teplonosné antikorozní kapaliny mají nízký bod tuhnutí a obsahují přídavek nejedovatých inhibitorů koroze a stabilizátorů pro dosažení zvýšené tepelné stability. Nemrznoucí směs chrání solární systém před poškozením zejména v zimním období. Při teplotách právě v zimním období, které mohou v extrémech dosáhnout i -30°C, se kapalina změní na rosolovitou hmotu, která svým skupenstvím brání roztržení vnitřních rozvodů a kolektorů.

Životnost kapaliny

Každá kapalina má svou omezenou životnost. Její životnost prodlužuje nebo zkracuje několik faktorů. Faktorem, který nepříznivě ovlivňuje životnost nemrznoucí směsi v solárních kolektorech je jejich stagnace. Čím častěji dochází ke stagnacím, tím dříve by mělo dojít k výměně nemrznoucí směsi, popřípadě dodržet lhůty pro výměnu danou dodavatelem nebo výrobcem nemrznoucí směsi. Výrobci poskytují záruku v rozmezí 2 až 5 let. Další nepříznivý faktor ovlivňující nemrznoucí směs je zavzdušňování solárního systému. Pokud došlo k úniku kapaliny a solární systém je zavzdušněn, dochází k degradaci kapaliny rychleji. Celý solární systém je totiž řešen jako uzavřený okruh.

Výměna nemrznoucí kapaliny solárního systému

Pokud pozorujeme zhoršené vlastnosti, je nutné zvážit výměnu kapaliny, aby se obnovila plná účinnost solárního systému. Před výměnou je nutné celý systém propláchnout, aby se veškeré usazeniny a nečistoty dostali z oběhového systému a neznehodnotili kapalinu novou. Záleží na systému, velikosti zásobníku a délce potrubí – mění se kapalina v rozmezí 20l – 35l.